Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
3/Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 10.02.2020 13:00
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
nadlimitní Zadáno 10.01.2020 21.02.2020 12:00
Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
podlimitní Hodnocení 10.01.2020 05.02.2020 15:00
Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 20.01.2020 13:00
Stavební úpravy a změna užívání bytu na kanceláře ve 2. n.p. budovy magistrátu, ul. 28. října 1155/2, Děčín I
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 20.01.2020 13:00
Úprava chodníku a místa pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova + veřejné osvětlení, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019 13.01.2020 13:00
Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019 13.01.2020 13:00
3/Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI-Letná.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019 13.01.2020 13:00
Prodej osobního vozu - Škoda FABIA
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.12.2019 02.01.2020 12:00
Zázemí Via Ferraty – Pastýřská stěna, Labské nábřeží, Děčín – Podmokly – zpracování návrhu a projektové dokumentace.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2019 02.03.2020 13:00
Rámcová dohoda o spolupráci a vzájemné podpoře
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 03.12.2019 08:00
Nákup 2 ekoautomobilů CNG
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.11.2019 06.01.2020 13:00
TDS "Změna užívání učeben na školní jídelnu ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2019 27.11.2019 13:00
Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV-Podmokly – zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 25.11.2019 10:00
2/studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 09.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››