Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna dožilého stoupacího potrubí v bytovém domě Myslbekova
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 28.03.2019 14:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.03.2019 15.04.2019 13:00
Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – II. etapa
podlimitní Zadáno 27.03.2019 29.04.2019 10:00
Děčín, Teplická ul. – sanace skalního objektu č. 11
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 01.04.2019 13:00
Posouzení vlivu koncepce "Plán udržitelné městské mobility města Děčín" na životní prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 26.03.2019 09:00
Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
podlimitní Zadáno 13.03.2019 08.04.2019 10:00
Odstranění havarijních stavů v bytových domech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2019 07.03.2019 13:00
Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 08.04.2019 13:00
Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova na rozhraní p.p.č. 538 a 2991, k.ú. Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 18.03.2019 13:00
Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 01.04.2019 13:00
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
podlimitní Zadáno 27.02.2019 29.03.2019 10:30
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III-Staré Město
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 18.03.2019 13:00
Zpracování PD – Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX-Bynov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 18.03.2019 13:00
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
podlimitní Zadáno 13.02.2019 25.03.2019 10:00
Stavební úpravy DOZP Boletice
podlimitní Zrušeno 13.02.2019 27.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››