Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, DĚČÍN IX – BYNOV
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 18.03.2021 13:00
Odstranění stromového porostu ze skalních masívů v lokalitě Teplická ulice, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 01.03.2021 08:00
Přístřešek B1
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2021 24.02.2021 10:00
Prodej osobního vozu - Škoda Superb
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.02.2021 08.03.2021 12:00
Zajištění TDS - investiční akce Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.01.2021 22.02.2021 13:00
Rámcová dohoda – zabezpečení skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 15.02.2021 13:00
Údržba zeleně – Březiny, Loubí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně – Chrochvice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně – Křešice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně – Letná
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně – U Kaple, Krásný Studenec
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Smlouva o dílo pro vedení městské kroniky Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.01.2021 26.01.2021 10:00
Údržba zeleně III. zona
nadlimitní Zadáno 22.01.2021 03.03.2021 10:00
Údržba zeleně II. zona
nadlimitní Zadáno 22.01.2021 03.03.2021 09:30
Údržba zeleně - I. zona
nadlimitní Zadáno 22.01.2021 03.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››