Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
HPE DL180 Gen10 - 4208 1P 16GB P816i, 12xLFF Server, 500W PS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2023 30.08.2023 15:00
Oprava havarijního stavu soc. zařízení a kuchyně v b.j.č. 90 v objektu Jindřichova 337, Děčín IX
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2023 29.08.2023 15:00
PD - Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín – Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2023 11.09.2023 10:00
Městský útulek Děčín, Staré město – oplocení p.p.č.945/1
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2023 08.09.2023 09:00
Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.08.2023 02.10.2023 10:00
Zajištění vánočních stromů a zdobení vánočních stromů
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2023 25.09.2023 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.etapa
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2023 25.10.2023 12:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I.etapa
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2023 02.11.2023 10:00
Dodání a montáž automatického pohonu na stávající dveře budova B2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2023 23.08.2023 08:00
Revitalizace Podmokel - stromy ulice Prokopa Holého
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.08.2023 18.08.2023 11:00
Úprava vnějšího schodiště Teplická 587/75, Děčín 4.
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.08.2023 01.09.2023 10:00
Zpracování PD "Úprava venkovního schodiště u objektu čp. 347, na p.p.č. 2870 k.ú. Děčín".
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2023 16.08.2023 12:00
opravy na zastávkách městské autobusové dopravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2023 16.08.2023 09:00
MŠ Rudolfova 76, DC IX - úprava osvětlení a výměna zásobníku vody
VZ malého rozsahu Objednáno 16.08.2023 16.08.2023 16:00
Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření - pravobřežní pilíř
VZ malého rozsahu Zrušeno 15.08.2023 04.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016