Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova na rozhraní p.p.č. 538 a 2991, k.ú. Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 18.03.2019 13:00
Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 01.04.2019 13:00
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
podlimitní Hodnocení 27.02.2019 29.03.2019 10:30
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU
podlimitní Hodnocení 27.02.2019 03.04.2019 10:00
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III-Staré Město
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 18.03.2019 13:00
Zpracování PD – Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX-Bynov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2019 18.03.2019 13:00
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
podlimitní Hodnocení 13.02.2019 25.03.2019 10:00
Stavební úpravy DOZP Boletice
podlimitní Zrušeno 13.02.2019 27.03.2019 10:00
Příbramská 1911/32 - výměna podhledů a světel a oprava dlažby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2019 04.02.2019 16:00
Workoutové hřiště, Děčín - Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2019 04.02.2019 13:00
Vybudování parkoviště P16 – sídliště Březiny na pozemcích p.č. 276/68 a 276/69, k.ú. Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 11.02.2019 13:00
2/Výměna oken v objektu Mírové náměstí č.p. 242, Děčín IV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 04.02.2019 13:00
Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení
podlimitní Hodnocení 16.01.2019 20.03.2019 10:00
2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
podlimitní Vyhodnoceno 12.12.2018 25.02.2019 10:00
Zajištění TDS na akci Satvební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře
VZ malého rozsahu Objednáno 04.12.2018 04.12.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››