Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektronická spisová služba
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 30.09.2019 11:00
Demontáž nadzemní části kamenného altánu v Boleticích, p.p.ř. 972/1
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2019 08.09.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Bezručova - úsek č. X.5
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 09.09.2019 13:00
Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 30.09.2019 10:00
TDS k akci "Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2019 26.08.2019 11:00
Zpracování PD "Chodník podél silnice I/13 - I.etapa (staničení 0,460 - 0,780)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.08.2019 12.08.2019 13:00
Osazení posilovacích strojů na p.p.č. 673/1, k.ú. Děčín a p.p.č. 600, k.ú. Podmokly
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 26.08.2019 13:00
Zajištění TDS - investiční akce Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 22.08.2019 09:00
Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 14.08.2019 13:00
2/Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI-Letná
VZ malého rozsahu Zrušeno 31.07.2019 26.08.2019 13:00
Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2019 12.08.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VII, ul. Jiskrova, ul. Mokrá
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2019 29.07.2019 13:00
Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 22.07.2019 13:00
Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI-Letná
VZ malého rozsahu Zrušeno 08.07.2019 22.07.2019 13:00
Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 31.07.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››