Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění TDI - investiční akce Obnova historické části Podmokel - etapa C
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 03.06.2019 13:00
Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
VZ malého rozsahu Zrušeno 15.05.2019 03.06.2019 13:00
Nákup užitkového automobilu – sklopný valník pro SMS
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 10.06.2019 13:00
TDS k akci "Stavební úpravy interiérů nové obřadní síně pro statutární město Děčín v přízemí budovy Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 5, Děčín IV - Podmokly"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2019 14.05.2019 13:00
Výměna střešní plechové krytiny vedlejší tribun, fotbalový stadion Pelikán, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 13:00
Dodávka a montáž rolovacích vrat ZŠ Míru, Děčín XXXII - Boletice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2019 03.05.2019 13:00
ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.04.2019 13.05.2019 13:00
Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 13.05.2019 13:00
2/Stavební úpravy DOZP Boletice
podlimitní Zrušeno 10.04.2019 15.05.2019 10:00
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Děčína na léta 2021-2027
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 08.04.2019 10:00
Rekonstrukce vsypové loučky na hřbitově Děčín - Folknáře
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 29.04.2019 13:00
Oprava chodníku u restaurace-lékař, Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 23.04.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VII, ul. Hviezdoslavova
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 23.04.2019 13:00
Výměna dožilého stoupacího potrubí v bytovém domě Myslbekova
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 28.03.2019 14:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.03.2019 15.04.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››