Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zdí a stropů v objektu Dvořákova 1331/20 levá strana objektu, Děčín II (sklepy, sušárna)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2023 12.09.2023 13:00
Projektová dokumentace, MŠ Tylova 814/1 – stavební řešení vlhkostní problematiky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2023 11.09.2023 13:00
Správa, údržba a opravy světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín pro roky 2023 až 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 25.09.2023 13:00
Vodorovné dopravní značení Labské nábřeží
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2023 06.09.2023 16:00
Objekt Přímá 397 a 398 Děčín - Boletice nad Labem, výměna instalací
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 20.09.2023 10:00
Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 25.09.2023 10:00
Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – stavební úpravy, zateplení objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 25.09.2023 14:00
2/Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření - pravobřežní pilíř
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 25.09.2023 10:00
SDH Boletice nad Labem - pergola pro sezení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 15.09.2023 12:00
Nákup elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 05.09.2023 07.09.2023 00:00
Nákup zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno - maloodběr
nadlimitní Zadáno 05.09.2023 07.09.2023 14:36
PD - oprava oplocení tapíra – ZOO Děčín, Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2023 05.09.2023 12:00
PD - Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín – Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 11.09.2023 10:00
Městský útulek Děčín, Staré město – oplocení p.p.č.945/1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2023 08.09.2023 09:00
Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 02.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30  ››