Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD a zajištění inženýrské činnosti pro akci provedení nové splaškové kanalizace v ul. Hanácká – Horní Oldřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2021
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
podlimitní Hodnocení 16.12.2020 30.03.2021 10:00
Aktualizace územní energetické koncepce – Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 14.12.2020 13:00
Technická pomoc v rámci akce „Obnova historické části Podmokel - etapa C“
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.11.2020
TP - „Napojení informačního systému Radnice VERA na ISZR“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 12.11.2020 14:00
Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 18.11.2020 13:00
Zpracování PD - Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády – MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2020 30.10.2020 13:00
Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín III- Staré město - Plynovodní NTL přípojka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2020 08.10.2020 10:00
2/Květinová výzdoba města
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 12.10.2020 13:00
Stavební úpravy přízemí budovy Vily Terezy, Mírové náměstí 242, Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 11.09.2020 29.09.2020 13:00
Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní č.p. 1406 a 1407, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 21.09.2020 13:00
Revitalizace zpevněných ploch u Společenského domu Střelnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 01.10.2020 13:00
TDS k akci "Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.08.2020 27.08.2020 12:00
TDS - Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2020 25.08.2020 16:00
Aktualizace projektové dokumentace - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››