Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
podlimitní Zadáno 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Obnova historické části Podmokel – Etapa D"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2018 10.07.2018 11:00
Osvětlení Tyršova mostu, zámku v Děčíně a zámečku na Pastýřské stěně – zpracování návrhu a projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 17.09.2018 10:00
3/Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2018 18.06.2018 13:00
Oprava opěrné zdi a MK ul. Raisova, Děčín IV-Podmokly
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 14.05.2018 13:00
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH - Lávka Děčín Podmokly
podlimitní Zadáno 23.04.2018 18.07.2018 12:00
Zajištění TDI – investiční akce Děčín-Horní Oldřichov - I. etapa, II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 16.04.2018 13:00
Autobusové zastávky Děčín Lesná a Folknářská
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 18.12.2017 13:00
Rekonstrukce komunikace v ul. Zelená - Pod Chlumem, Děčín III-Staré Město
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 13.12.2017 10:00
Projektová dokumentace bezbariérových úprav ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 04.12.2017 13:00
Prodej osobního vozidla - mimo režim ZZVZ
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 29.11.2017 16:00
Zpracování PD – Úprava akustických podmínek a osvětlení ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2017 27.11.2017 13:00
Rámcová smlouva o poskytování služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2017 07.11.2017 00:00
Zpracování PD - oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 06.11.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016