Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2023 15.01.2024 10:00
Oprava místní komunikace panelové části Veveří Děčín XXII - Václavov.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 14:00
Čištění uličních vpustí DC1, DC2, DC31, DC32 DC33
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 13:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2023 15.12.2023 10:00
Oprava výdřevy lávky pro pěší DC-020L Děčín Přípeř
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 08:00
Oprava nezpevněné části místní komunikace Žlebská lesní úsek Děčín XV Prostřední Žleb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 07:00
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 - montáž, demontáž, pronájem lešení
VZ malého rozsahu Objednáno 30.11.2023 27.11.2023 15:00
Zajištění oprav havarijních stavů na místních komunikacích v zimním období na levé straně Labe.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2023 28.11.2023 07:00
Nákup výstroje a výzbroje jednotky SDH Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 16:00
Oprava poškozené propadlé části chodníku Weberova x Želenická Děčín VI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 15:00
Obnova vitrážového prosklení – okna v lodi kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 13:00
Oprava kraje místní komunikace Bynovská Děčín XXI - Horní Oldřichov před železničním viaduktem.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 08:00
Nákup plovacích vest, protichemických a suchých obleků pro jednotky SDH Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.11.2023 23.11.2023 08:00
Vyčištění záchytných sítí v ulici Pod Svahem.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.11.2023 20.11.2023 15:00
Odstranění havarijního stavu kanalizace v jižních zahradách děčínského zámku.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.11.2023 20.11.2023 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››