Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV-Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 13:00
Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k.ú. Děčín + veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 14.06.2021 13:00
TDS k akci "Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1, k.ú. Děčín + veřejné osvětlení"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 11:00
Modernizace výtahu v objektu Magistrátu města Děčín, budova A1, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 31.05.2021 13:00
Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince-zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 17.05.2021 09:00
Realizace akustických úprav SD Střelnice v Děčíně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 12.05.2021 09:00
MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 24.05.2021 13:00
Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.04.2021 24.05.2021 13:00
TDS - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, DĚČÍN IX – BYNOV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2021 24.03.2021 00:00
Údržba zeleně – U Kaple, Krásný Studenec
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 06.04.2021 12:00
Most ev.č.100, výměna mostního závěru nad pilířem č. 3, Tyršova mostu - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 15.03.2021 10:00
Poskytování hlasových a datových služeb
nadlimitní Zadáno 26.02.2021 07.04.2021 10:00
Rámcová dohoda – zabezpečení skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 15.02.2021 13:00
Údržba zeleně – Březiny, Loubí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně – Chrochvice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016