Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba zeleně – Chrochvice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně – Křešice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně – Letná
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně – U Kaple, Krásný Studenec
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.01.2021 01.03.2021 10:00
Údržba zeleně II. zona
nadlimitní Zadáno 22.01.2021 03.03.2021 09:30
PD a zajištění inženýrské činnosti pro akci provedení nové splaškové kanalizace v ul. Hanácká – Horní Oldřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2021
Aktualizace územní energetické koncepce – Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 14.12.2020 13:00
Technická pomoc v rámci akce „Obnova historické části Podmokel - etapa C“
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.11.2020
Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 18.11.2020 13:00
Zpracování PD - Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády – MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2020 30.10.2020 13:00
TDS - Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní č.p. 1406 a 1407, Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2020 14.10.2020 00:00
Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní č.p. 1406 a 1407, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 21.09.2020 13:00
Revitalizace zpevněných ploch u Společenského domu Střelnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 01.10.2020 13:00
Aktualizace projektové dokumentace - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2020
Zajištění TDS - investiční akce „Stavební úpravy DOZP Boletice“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 31.08.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016