Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 13.07.2015 13:00
Výspravy místních komunikací litým asfaltem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 13.07.2015 13:00
Oprava mostů ev.č. DC-018P a DC-019P, k.ú. Lesná u Děčína.
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.06.2015 13.07.2015 13:00
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků.
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.05.2015 01.06.2015 13:00
Dodávka osobního automobilu pro potřeby Městské policie Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 18.05.2015 01.06.2015 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 18.05.2015 13:00
„Revitalizace sídliště Děčín III – Staré město, veřejné prostranství – 4. část - zpracování projektové dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2014 14.07.2014 10:00
Rozšíření sítě veřejného osvětlení – cesta pro pěší, p.p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2013 23.09.2013 09:00
Zpracování vstupních analýz pro tvorbu 3. komunitního plánu města Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2013 23.09.2013 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2013 16.09.2013 09:00
Technické zajištění skalního bloku na p.p.č. 804/1 k.ú. Podmokly
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 15.07.2013 09:00
Rozšíření kamerového systému - ul. Teplická č.p. 256 a 257, Děčín IX
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2013 08.07.2013 09:00
Oprava chodníku ul. Rudolfova na p.p.č. 710/1 k.ú. Bynov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2013 10.06.2013 09:00
Dočasné zajištění skalního masivu na p.p.č. 668, k.ú. Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2013 03.06.2013 09:00
Revitalizace objektů DPS Přímá č.p. 397 a 398, Děčín XXXII – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2013 20.05.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016