Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za období let 2015 - 2018.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 29.09.2015 13:00
JŘBU I - Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část
podlimitní Zadáno 08.09.2015 08.09.2015 12:00
Zateplení objektu ZŠ a MŠ, č.p.330, 331, Děčín IX- Bynov, ulice Na Pěšině - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2015 17.08.2015 13:00
Nákup 3 ks nových osobních vozidel pro potřeby Magistrátu města Děčín.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2015 10.08.2015 13:00
Užitkový automobil - valník s plachtovou kostrukcí
VZ malého rozsahu Zrušeno 03.07.2015 20.07.2015 13:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2015 13.07.2015 13:00
Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 13.07.2015 13:00
Výspravy místních komunikací litým asfaltem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 13.07.2015 13:00
Oprava mostů ev.č. DC-018P a DC-019P, k.ú. Lesná u Děčína.
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.06.2015 13.07.2015 13:00
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků.
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.05.2015 01.06.2015 13:00
Dodávka osobního automobilu pro potřeby Městské policie Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 18.05.2015 01.06.2015 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 18.05.2015 13:00
„Revitalizace sídliště Děčín III – Staré město, veřejné prostranství – 4. část - zpracování projektové dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2014 14.07.2014 10:00
Rozšíření sítě veřejného osvětlení – cesta pro pěší, p.p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2013 23.09.2013 09:00
Zpracování vstupních analýz pro tvorbu 3. komunitního plánu města Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2013 23.09.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016