Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení platebního automatu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 05.11.2018 13:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
podlimitní Zadáno 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Odvodnění pavilonů A a B Základní školy Děčín III, Březová 369/25
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 22.10.2018 13:00
3/Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 22.10.2018 13:00
Výměna dožilého plynového kotle Kamenická 569/109, v bytové jednotce č. 2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.10.2018 08.10.2018 15:00
2/Výstavba nákladního výtahu na potraviny v MŠ Děčín VI, ul. Moskevská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Drobné stavební úpravy objektu Průchod č.p. 1411/4, Děčín I-Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 15.10.2018 13:00
Oprava MK Křešice k č.p. 158“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 15.10.2018 13:00
Výstavba chodníku mezi ulicemi 2.polské armády a Oblouková.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 24.09.2018 13:00
Oprava zálivu MAD, točna ul. Litoměřická
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 24.09.2018 13:00
Stavební úpravy za účelem rozšíření bytové jednotky se změnou užívání, bytu č. 13 ul. Lodní 1407/6, Děčín I
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2018 11.09.2018 15:00
Oprava opěrné zdi a MK ul. Lužická, Děčín I-Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 06.09.2018 24.09.2018 13:00
Květinová výzdoba města
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 27.09.2018 13:00
Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 10.09.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››