Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Posouzení vlivu koncepce "Plán udržitelné městské mobility města Děčín" na životní prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 26.03.2019 09:00
Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
podlimitní Zadáno 13.03.2019 08.04.2019 10:00
Odstranění havarijních stavů v bytových domech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2019 07.03.2019 13:00
Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 08.04.2019 13:00
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
podlimitní Zadáno 27.02.2019 29.03.2019 10:30
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III-Staré Město
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 18.03.2019 13:00
Zpracování PD – Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX-Bynov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 18.03.2019 13:00
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
podlimitní Zadáno 13.02.2019 25.03.2019 10:00
Stavební úpravy DOZP Boletice
podlimitní Zrušeno 13.02.2019 27.03.2019 10:00
Vybudování parkoviště P16 – sídliště Březiny na pozemcích p.č. 276/68 a 276/69, k.ú. Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 11.02.2019 13:00
2/Výměna oken v objektu Mírové náměstí č.p. 242, Děčín IV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 04.02.2019 13:00
2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
podlimitní Zadáno 12.12.2018 25.02.2019 10:00
Zajištění TDS na akci Satvební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře
VZ malého rozsahu Objednáno 04.12.2018 04.12.2018 13:00
2/Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 13:00
PD - Oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 30.01.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››