Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly
podlimitní Zadáno 25.05.2022 12.07.2022 10:00
Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín
podlimitní Zadáno 25.05.2022 29.06.2022 10:00
TDS "Rekonstrukce MK Větrná"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2022 25.05.2022 15:00
Vybudování oplocení u Zámeckého rybníka - labutě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2022 25.05.2022 13:00
Úklidové práce v objektech města Děčín
nadlimitní Zadáno 25.05.2022 29.06.2022 12:00
TDS - "Oprava DC-032L přes Chrochvický potok Krásný Studenec"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.05.2022 23.05.2022 11:00
2/Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín a jejího okolí - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 06.06.2022 13:00
TDS - Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2022 17.05.2022 16:00
TDS - Rekonstrukce komunikace ul. Zelená
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2022 17.05.2022 14:40
Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2022 17.05.2022 00:00
Zajištění TDS k realizace stavby s názvem "MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 – stavební úpravy objektu"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 30.05.2022 10:00
Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, na st. p. č. 271/2 Děčín III-Staré Město
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 30.05.2022 13:00
Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1966/17, Děčín V
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022 30.05.2022 13:00
Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022 30.05.2022 13:00
MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022 30.05.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20  ››