Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy DOZP Boletice
podlimitní Zrušeno 13.02.2019 27.03.2019 10:00
Vybudování parkoviště P16 – sídliště Březiny na pozemcích p.č. 276/68 a 276/69, k.ú. Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 11.02.2019 13:00
2/Výměna oken v objektu Mírové náměstí č.p. 242, Děčín IV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 04.02.2019 13:00
2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
podlimitní Zadáno 12.12.2018 25.02.2019 10:00
Zajištění TDS na akci Satvební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře
VZ malého rozsahu Objednáno 04.12.2018 04.12.2018 13:00
2/Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 13:00
PD - Oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 30.01.2019 13:00
Modernizace varovného a informačního systému
nadlimitní Zadáno 07.11.2018 11.12.2018 10:00
Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2018 19.11.2018 13:00
pořízení 1 ks stojanového informačního kiosku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2018 26.10.2018 08:00
2/Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 05.11.2018 13:00
3/Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín VI
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 05.11.2018 13:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
podlimitní Zadáno 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Odvodnění pavilonů A a B Základní školy Děčín III, Březová 369/25
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 22.10.2018 13:00
3/Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 22.10.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››