Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2
nadlimitní Zadáno 08.03.2023
Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
nadlimitní Zadáno 08.03.2023
Kácení stromů pro následnou realizaci stavby s názvem „Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2023 07.03.2023 10:00
Odstranění havarijního stavu kanalizace zimního stadionu Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2023 07.03.2023 09:00
Instalace VZT pro prostory ledové plochy a tribun Zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín I - projektová dokumentace.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.02.2023 24.02.2023 15:00
Zpracování PD - ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 03.03.2023 09:00
Zajištění TDS pro stavbu: "Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2023 13.02.2023 11:00
Smlouva o dílo - Rogalo DC 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2023 13.02.2023 00:00
Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 13.03.2023 10:00
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice - vybavení objektu - polohovatelná lůžka
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 16.03.2023 10:00
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu - nábytek
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 27.03.2023 10:00
Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov – III. a IV. Etapa
podlimitní Zadáno 07.02.2023 09.03.2023 10:00
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice - vybavení
nadlimitní Zadávání 07.02.2023
Zajištění TDS k realizaci akce "Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2023 16.01.2023 09:00
Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2023 02.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016