Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace projektové dokumentace - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2020
Zpracování PD - Návrat ke koupání v řekách
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2020 19.08.2020 00:00
Zajištění TDS - investiční akce „Stavební úpravy DOZP Boletice“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 31.08.2020 13:00
TDS "MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2020 29.07.2020 15:00
Zpracování PD - Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2020 29.07.2020 14:00
TDS - Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2020 10.07.2020 00:00
TDS - Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2020 01.07.2020 16:00
Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.07.2020 20.08.2020 09:00
TDS - Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXII
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2020 22.06.2020 09:00
Rámcová dohoda – opravy podlahových krytin a malování.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 29.06.2020 13:00
Zajištění TDS - investiční akce Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 13:00
Posun zastávky "Chodníky a VO podél I/13 - II.etapa"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2020 10.06.2020 00:00
Zpracování PD – Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 29.06.2020 13:00
MŠ Tylova – udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 22.06.2020 13:00
Nákup DHDM v rámci projektu Prostupné zaměstnání v SMS
podlimitní Zadáno 20.05.2020 28.05.2020 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016