Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 18.09.2017 13:00
Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní- zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 18.09.2017 13:00
Zpracování PD - rekonstrukce MK Čertova Voda
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.08.2017 04.09.2017 13:00
Oprava komunikace a zárubní zdi Děčín - Dolní Žleb
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2017 04.09.2017 13:00
Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Děčín – Černé Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 28.08.2017 13:00
Zpracováni PD - přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2017 31.07.2017 13:00
Obnova historické části Podmokel - etapa C
podlimitní Zadáno 28.06.2017 09.08.2017 11:00
Stavební úpravy hygienického zařízení v 1.n.p. ZŠ Jalůvčí
VZ malého rozsahu Zrušeno 23.06.2017 10.07.2017 13:00
Stavebně - technický průzkum vodního díla Zámecký rybník - jez
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 10.07.2017 13:00
2/Stavební úpravy objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 17.07.2017 13:00
Průzkum a zaměření zatrubnění části bezejmenného vodního toku v lokalitě Boletice nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.06.2017 17.07.2017 13:00
Oprava plotu areálu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306/17
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 19.06.2017 13:00
Projektová dokumentace na opravu lávky ev. Č. DC-020L, Děčín XIV - Horní Žleb
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 22.05.2017 13:00
Zpracování projektové dokumentace – oprava poruch nosných konstrukcí divadla.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017 02.05.2017 13:00
3/Revitalizace hlavního osvětlení basketbalové haly v Děčíně, Maroldova 1279/2, Děčín.
VZ malého rozsahu Zrušeno 03.04.2017 19.04.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016