Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JŘBU - JŘBU-Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny
podlimitní Zadáno 06.09.2016 06.09.2016 09:00
JŘBU - Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
podlimitní Zadáno 06.09.2016 06.09.2016 09:00
Revitalizace hlavního osvětlení basketbalové haly v Děčíně, Maroldova 1279/2, Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 08.07.2016 01.08.2016 13:00
Revitalizace hlavního osvětlení zimního stadionu Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 30.06.2016 11.07.2016 13:00
Dodávka OOPP pro pracovníky Střediska městských služeb Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 13:00
Sportovní multifunkční hřiště, ZŠ a MŠ Na Pěšině 330, Děčín IX - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 13:00
Dodávka počítačových sestav
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.04.2016 25.04.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace na zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a.
VZ malého rozsahu Zrušeno 10.02.2016 22.02.2016 13:00
Údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace
nadlimitní Zadáno 20.01.2016 14.03.2016 13:00
Výměna vchodových dveří v objektu SD Střelnice, Labská 691, Děčín.
VZ malého rozsahu Zrušeno 14.11.2015 23.11.2015 13:00
Omezení vlivu srážkových vod na zdivo BD a odvětrání objektu č.p. 190/17, Masarykovo náměstí.
VZ malého rozsahu Zrušeno 12.11.2015 23.11.2015 13:00
3/Dodávka plavidla pro přívoz Děčín - Dolní Žleb
podlimitní Zadáno 04.11.2015 30.11.2015 14:00
ZOO Děčín, Stará farma - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zrušeno 31.10.2015 11.11.2015 13:00
JŘBU II - Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část
podlimitní Zadáno 20.10.2015 20.10.2015 07:00
Studie proveditelnosti - Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice.
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.09.2015 12.10.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016