Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa a DC007300 Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu
podlimitní Zadáno 06.02.2020 12.03.2020 14:00
Výběr dohodce při Českomoravské komoditní burze Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 09:00
Vypracování znaleckého posudku
nadlimitní Zadáno 31.01.2020
2/Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně-havarijní stav části jižní zdi
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.01.2020 10.02.2020 13:00
Secesní (pohádková) kašna na Masarykově náměstí, Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 22.01.2020 10.02.2020 13:00
TDS - Oprava oplocení ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.01.2020 22.01.2020 09:00
Stavební úpravy a změna užívání bytu na kanceláře ve 2. n.p. budovy magistrátu, ul. 28. října 1155/2, Děčín I
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 20.01.2020 13:00
Technická pomoc - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019
Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019 13.01.2020 13:00
Prodej osobního vozu - Škoda FABIA
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.12.2019 02.01.2020 12:00
Rámcová dohoda o spolupráci a vzájemné podpoře
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 03.12.2019 08:00
Nákup 2 ekoautomobilů CNG
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.11.2019 06.01.2020 13:00
TDS "Změna užívání učeben na školní jídelnu ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2019 27.11.2019 13:00
Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV-Podmokly – zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 25.11.2019 10:00
Zajištění TDS - Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X.5
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 01.11.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016