Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava soc. zařízení a kuchyně v b.j.č. 103, 22 a 30 v objektu Jindřichova 337, Děčín IX
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2022 17.08.2022 12:00
Zemní práce a pokládka Prvků T-Mobile - HDPE trubka 40mm
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.08.2022 12.08.2022 10:00
TDS - Výměna MZ nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.08.2022 03.08.2022 14:00
Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 29.08.2022 13:00
Propojení pro pěší ul. Májová a ul.Hrdinů, Děčín XXXII
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 22.08.2022 13:00
Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1, k.ú. Nebočady
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 22.08.2022 13:00
3/Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 22.08.2022 13:00
2/PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 08.08.2022 13:00
Nakládání s odpady
nadlimitní Zadáno 28.07.2022 07.09.2022 10:00
PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 25.07.2022 13:00
Bezbariéry ZŠ Kamenická
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.07.2022 12.07.2022 00:00
Oprava hlavního vstupu ZŠ Březová
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2022 01.08.2022 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VII – Chrochvice, ulice U Obory
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 18.07.2022 13:00
Rámcová dohoda – opravy dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích v Děčíně
podlimitní Zadáno 29.06.2022 01.08.2022 10:00
Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 25.07.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016