Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č. p. 1525 Děčín VI-Letná
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.05.2020
Zajištění TDS - Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2020
TDS - Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI - Letná
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2020 20.04.2020 00:00
PD - Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.04.2020 13.04.2020 13:00
Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou č. p. 1525 Děčín VI-Letná“
nadlimitní Zadáno 06.04.2020
Projektová dokumentace na novou cyklostezku za OC Kaufland v Děčíně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 30.04.2020 12:00
Letmé výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
podlimitní Zadáno 25.03.2020 27.04.2020 10:00
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách
podlimitní Zadáno 04.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění TDS - Výměna oken v bytě č. 22, 37,39, 43, 44, 48 a zateplení východní fasády, Tržní 1932/26, Děčín IV
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020
3/Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně-havarijní stav části jižní zdi
VZ malého rozsahu Zrušeno 26.02.2020 16.03.2020 13:00
Zajištění TDS- investiční akce Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 02.03.2020 13:00
Nákup elektromobilu a dobíjecí stanice
VZ malého rozsahu Zrušeno 20.02.2020 02.03.2020 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa a DC007300 Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu
podlimitní Zadáno 06.02.2020 12.03.2020 14:00
Výběr dohodce při Českomoravské komoditní burze Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 09:00
Vypracování znaleckého posudku
nadlimitní Zadáno 31.01.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016