Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 11.08.2021 13:00
Zajištění TDS - Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021
Zajištění TDS - Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 02.08.2021 13:00
Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inž. sítí, Březiny u Děčína
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2021 26.07.2021 13:00
TDS - Úprava sítě veřejného osvětlení ul. Popovická, Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.07.2021 12.07.2021 10:00
Kostel Povýšení sv. Kříže - výměna oken v kopuli a v lucerně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2021 26.07.2021 13:00
Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021 19.07.2021 13:00
Dokončení etapy- Obnova historické části Podmokel - etapa C - informace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2021 28.06.2021 11:00
Nakládání s odpady
nadlimitní Zadáno 15.06.2021 26.07.2021 10:00
Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2021 15.06.2021 11:00
Provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za období let 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2021 24.06.2021 10:00
Údržba komunikací
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 26.07.2021 13:00
Sběrný dvůr
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 22.07.2021 11:00
Most ev.č. DC-100- výměna mostního závěru nad pilířem č.3, Tyršova mostu
VZ malého rozsahu Zrušeno 14.06.2021 28.06.2021 13:00
TDS - ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 14.06.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016