Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městský útulek Děčín, Staré město – oplocení p.p.č.945/1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2023 08.09.2023 09:00
Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 02.10.2023 10:00
Zajištění vánočních stromů a zdobení vánočních stromů
podlimitní Zadáno 23.08.2023 25.09.2023 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.etapa
podlimitní Zadáno 23.08.2023 04.12.2023 12:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I.etapa
podlimitní Zadáno 23.08.2023 02.11.2023 10:00
Revitalizace Podmokel - stromy ulice Prokopa Holého
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.08.2023 18.08.2023 11:00
PD - víceúčelové sportovní hřiště a dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Školní 1544/5, Děčín VI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.08.2023 11.08.2023 10:00
2/Silniční motorové vozidlo typu nákladní, N1, kombi L2H1
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 11.09.2023 10:00
TDS - Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2023 21.08.2023 08:30
Opravy elektro a výměna osvětlení budov magistrátu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.08.2023 04.08.2023 00:00
Oprava fasády sportovní hala ul. Práce 1966/14, Děčín V
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.07.2023 18.07.2023 11:00
Spolupráce s Oblastním muzeem v Děčíně, p.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.07.2023 18.07.2023 00:00
Výměna osvětlení sportovní hala ul. Práce 1966/17, Děčín V.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.07.2023 17.07.2023 13:00
Poskytování služeb v oblasti kontrolní činnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.07.2023 17.07.2023 00:00
Zpracování PD pro stavbu: Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2023 11.07.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016