Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JŘBU - JŘBU-Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny
podlimitní Zadáno 06.09.2016 06.09.2016 09:00
JŘBU - Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
podlimitní Zadáno 06.09.2016 06.09.2016 09:00
JŘBU - Sběrný dvůr - opce
nadlimitní Zadáno 02.09.2016 07.09.2016 10:00
Revitalizace hlavního osvětlení basketbalové haly v Děčíně, Maroldova 1279/2, Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 08.07.2016 01.08.2016 13:00
Revitalizace hlavního osvětlení zimního stadionu Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 30.06.2016 11.07.2016 13:00
Mytí oken ve společných prostorách v objektech DPS
nadlimitní Zadáno 28.06.2016 01.07.2016 10:00
Dodávka OOPP pro pracovníky Střediska městských služeb Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 13:00
Sportovní multifunkční hřiště, ZŠ a MŠ Na Pěšině 330, Děčín IX - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 13:00
Dodávka počítačových sestav
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.04.2016 25.04.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace na zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a.
VZ malého rozsahu Zrušeno 10.02.2016 22.02.2016 13:00
Údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace
nadlimitní Zadáno 20.01.2016 14.03.2016 13:00
Část A - Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín včetně provozu a správy veřejných WC ve statutárním městě Děčín
nadlimitní Zadáno 25.11.2015 25.01.2016 15:00
Výměna vchodových dveří v objektu SD Střelnice, Labská 691, Děčín.
VZ malého rozsahu Zrušeno 14.11.2015 23.11.2015 13:00
Omezení vlivu srážkových vod na zdivo BD a odvětrání objektu č.p. 190/17, Masarykovo náměstí.
VZ malého rozsahu Zrušeno 12.11.2015 23.11.2015 13:00
3/Dodávka plavidla pro přívoz Děčín - Dolní Žleb
podlimitní Zadáno 04.11.2015 30.11.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016