Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetického posudku pro objekt Zámecké sýpky.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2023 15.05.2023 07:00
TDS a BOZP - Obnova Dlouhé jízdy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2023 09.05.2023 13:00
PD - revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2023 26.04.2023 08:00
RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – restaurování výmalby
nadlimitní Zadáno 25.04.2023 29.05.2023 10:00
RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků
nadlimitní Zadáno 25.04.2023 29.05.2023 10:00
RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – stavební práce
podlimitní Zadáno 25.04.2023 12.06.2023 10:00
Dlouhá jízda a Růžová zahrada
podlimitní Zadáno 25.04.2023
Rekonstrukce WC ve 2.NP a 3.NP budova A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2023 25.04.2023 08:00
Oprava propustku vodoteče ul. Saská, Děčín X.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.04.2023 24.04.2023 17:00
PD - Nový chodník v ul. U Tvrze Děčín VI na p.p.č. 2889/1, k.ú. Podmokly
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2023 19.04.2023 14:00
Dodavatel kontokorentního úvěru do výše 250 mil. Kč
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.04.2023 18.04.2023 23:55
Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.
podlimitní Zadáno 12.04.2023 15.05.2023 11:00
Vybudování nového solárního veřejného osvětlení – chodník mezi ul. Školní a Krásnostudenecká, Děčín VI
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 20.04.2023 09:00
TDS - Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín – II. část, restaurátorské práce a Výměna technologie Pohádkové kašny na Masarykově nám. v Děčíně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2023 04.04.2023 12:00
2_Dokončení etapy-Obnova historické části Podmokel, etapa C
podlimitní Zadáno 28.03.2023 02.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016