Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků.
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.05.2015 01.06.2015 13:00
Dodávka osobního automobilu pro potřeby Městské policie Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 18.05.2015 01.06.2015 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 18.05.2015 13:00
Integrace agendových systémů
nadlimitní Zadáno 04.08.2014 29.09.2014 13:00
„Revitalizace sídliště Děčín III – Staré město, veřejné prostranství – 4. část - zpracování projektové dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2014 14.07.2014 10:00
Poskytování právních služeb pro statutární město Děčín
nadlimitní Zadáno 10.04.2014 04.06.2014 13:00
Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
nadlimitní Zadáno 21.12.2013 27.02.2014 13:00
Rozšíření sítě veřejného osvětlení – cesta pro pěší, p.p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2013 23.09.2013 09:00
Zpracování vstupních analýz pro tvorbu 3. komunitního plánu města Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2013 23.09.2013 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2013 16.09.2013 09:00
Technické zajištění skalního bloku na p.p.č. 804/1 k.ú. Podmokly
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 15.07.2013 09:00
Rozšíření kamerového systému - ul. Teplická č.p. 256 a 257, Děčín IX
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2013 08.07.2013 09:00
Územní plán Děčín
nadlimitní Zadáno 12.06.2013 07.08.2013 13:00
Oprava chodníku ul. Rudolfova na p.p.č. 710/1 k.ú. Bynov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2013 10.06.2013 09:00
Dočasné zajištění skalního masivu na p.p.č. 668, k.ú. Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2013 03.06.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016