Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín-Horní Oldřichov – II. etapa
podlimitní Zadáno 26.05.2021 25.06.2021 10:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – ul. Popovická, Děčín XXII
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 07.06.2021 13:00
Údržba komunikací tryskovou metodou
podlimitní Zadáno 26.05.2021 24.06.2021 10:00
Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
podlimitní Zadáno 26.05.2021 24.06.2021 10:00
2/Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2021 21.06.2021 13:00
Zpracování PD - MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 04.06.2021 09:00
ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 31.05.2021 13:00
ZŠ Komenského nám.- změna užívání ŠD na učebny, I. fáze
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 31.05.2021 13:00
Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV-Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 13:00
Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k.ú. Děčín + veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 14.06.2021 13:00
TDS k akci "Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1, k.ú. Děčín + veřejné osvětlení"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 11:00
Modernizace výtahu v objektu Magistrátu města Děčín, budova A1, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 31.05.2021 13:00
Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince-zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 17.05.2021 09:00
Realizace akustických úprav SD Střelnice v Děčíně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 12.05.2021 09:00
MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 24.05.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016