Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Péče o volně rostoucí keře
nadlimitní Zadáno 07.06.2023 10.07.2023 10:00
Inženýrská činnost pro získání SP na akci "Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. a II. etapa"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2023 06.06.2023 16:00
Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI – Křešice, ul. Vítězství.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2023 29.06.2023 10:00
Pořízení počítačových sestav
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 13.06.2023 10:00
Zajištění TDS - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2023 16.05.2023 09:00
Energetického posudku pro objekt Zámecké sýpky.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2023 15.05.2023 07:00
TDS a BOZP - Obnova Dlouhé jízdy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2023 09.05.2023 13:00
VŠ koleje, Nárožní 6, Děčín – výměna tepelných čerpadel
podlimitní Zrušeno 04.05.2023 30.06.2023 10:00
PD - revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2023 26.04.2023 08:00
RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – restaurování výmalby
nadlimitní Zadáno 25.04.2023 29.05.2023 10:00
RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků
nadlimitní Zadáno 25.04.2023 29.05.2023 10:00
RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – stavební práce
podlimitní Zadáno 25.04.2023 12.06.2023 10:00
Dlouhá jízda a Růžová zahrada
podlimitní Zadáno 25.04.2023
Rekonstrukce WC ve 2.NP a 3.NP budova A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2023 25.04.2023 08:00
Oprava propustku vodoteče ul. Saská, Děčín X.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.04.2023 24.04.2023 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016