Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část A - Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín včetně provozu a správy veřejných WC ve statutárním městě Děčín
nadlimitní Zadáno 25.11.2015 25.01.2016 15:00
Výměna vchodových dveří v objektu SD Střelnice, Labská 691, Děčín.
VZ malého rozsahu Zrušeno 14.11.2015 23.11.2015 13:00
Omezení vlivu srážkových vod na zdivo BD a odvětrání objektu č.p. 190/17, Masarykovo náměstí.
VZ malého rozsahu Zrušeno 12.11.2015 23.11.2015 13:00
3/Dodávka plavidla pro přívoz Děčín - Dolní Žleb
podlimitní Zadáno 04.11.2015 30.11.2015 14:00
ZOO Děčín, Stará farma - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zrušeno 31.10.2015 11.11.2015 13:00
JŘBU II - Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část
podlimitní Zadáno 20.10.2015 20.10.2015 07:00
Studie proveditelnosti - Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice.
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.09.2015 12.10.2015 13:00
Provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za období let 2015 - 2018.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 29.09.2015 13:00
JŘBU I - Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část
podlimitní Zadáno 08.09.2015 08.09.2015 12:00
Zateplení objektu ZŠ a MŠ, č.p.330, 331, Děčín IX- Bynov, ulice Na Pěšině - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2015 17.08.2015 13:00
Nakládání s odpady
nadlimitní Zadáno 29.07.2015 16.12.2015 13:00
Sběrný dvůr
nadlimitní Zadáno 29.07.2015 17.12.2015 13:00
Údržba komunikací
nadlimitní Zadáno 29.07.2015 16.12.2015 15:00
Údržba zeleně
nadlimitní Zadáno 29.07.2015 21.12.2015 10:00
Nákup 3 ks nových osobních vozidel pro potřeby Magistrátu města Děčín.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2015 10.08.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016