Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU
podlimitní Zadáno 29.05.2019 14.06.2019 10:00
Zajištění TDI - investiční akce Obnova historické části Podmokel - etapa C
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 03.06.2019 13:00
Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
VZ malého rozsahu Zrušeno 15.05.2019 03.06.2019 13:00
TDS k akci "Stavební úpravy interiérů nové obřadní síně pro statutární město Děčín v přízemí budovy Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 5, Děčín IV - Podmokly"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2019 14.05.2019 13:00
Dodávka a montáž rolovacích vrat ZŠ Míru, Děčín XXXII - Boletice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2019 03.05.2019 13:00
ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.04.2019 13.05.2019 13:00
2/Stavební úpravy DOZP Boletice
podlimitní Zrušeno 10.04.2019 15.05.2019 10:00
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Děčína na léta 2021-2027
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 08.04.2019 10:00
Rekonstrukce vsypové loučky na hřbitově Děčín - Folknáře
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 29.04.2019 13:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.03.2019 15.04.2019 13:00
Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
podlimitní Zadáno 13.03.2019 08.04.2019 10:00
Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 08.04.2019 13:00
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
podlimitní Zadáno 27.02.2019 29.03.2019 10:30
Zpracování PD – Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX-Bynov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 18.03.2019 13:00
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
podlimitní Zadáno 13.02.2019 25.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››