Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS - Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2023 21.08.2023 08:30
Opravy elektro a výměna osvětlení budov magistrátu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.08.2023 04.08.2023 00:00
PD - Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2023 20.07.2023 09:00
Oprava fasády sportovní hala ul. Práce 1966/14, Děčín V
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.07.2023 18.07.2023 11:00
Spolupráce s Oblastním muzeem v Děčíně, p.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.07.2023 18.07.2023 00:00
Výměna osvětlení sportovní hala ul. Práce 1966/17, Děčín V.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.07.2023 17.07.2023 13:00
Poskytování služeb v oblasti kontrolní činnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.07.2023 17.07.2023 00:00
Zpracování PD pro stavbu: Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2023 11.07.2023 08:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.07.2023 03.07.2023 15:00
Zajištění TDS pro stavbu - Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.07.2023 03.07.2023 09:00
Dodávka světelných tabulí Maroldova 1279/2, Děčín I
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2023 29.06.2023 13:00
Oprava podlahových vpustí - Zimní stadion
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2023 29.06.2023 00:00
2/Děčín, lávka ev.č. DC-006P přes Ploučnici – oprava lávky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 10:00
Dodání obrazovky - zimní stadion Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2023 16.06.2023 08:00
PD - Oprava nádrže MVN Děčín Loubí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2023 12.06.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016