Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Děčín – Černé Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 28.08.2017 13:00
Zpracováni PD - přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2017 31.07.2017 13:00
Obnova historické části Podmokel - etapa C
podlimitní Zadáno 28.06.2017 09.08.2017 11:00
Stavební úpravy hygienického zařízení v 1.n.p. ZŠ Jalůvčí
VZ malého rozsahu Zrušeno 23.06.2017 10.07.2017 13:00
Stavebně - technický průzkum vodního díla Zámecký rybník - jez
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 10.07.2017 13:00
2/Stavební úpravy objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 17.07.2017 13:00
Průzkum a zaměření zatrubnění části bezejmenného vodního toku v lokalitě Boletice nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.06.2017 17.07.2017 13:00
2/Provedení územní studie veřejného prostranství Děčín - Bynov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 20.06.2017 11:00
Oprava plotu areálu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306/17
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 19.06.2017 13:00
Projektová dokumentace na opravu lávky ev. Č. DC-020L, Děčín XIV - Horní Žleb
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 22.05.2017 13:00
Zpracování projektové dokumentace – oprava poruch nosných konstrukcí divadla.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017 02.05.2017 13:00
3/Revitalizace hlavního osvětlení basketbalové haly v Děčíně, Maroldova 1279/2, Děčín.
VZ malého rozsahu Zrušeno 03.04.2017 19.04.2017 13:00
Provedení územní studie veřejného prostranství Děčín - Bynov
VZ malého rozsahu Zrušeno 15.03.2017 27.03.2017 11:00
Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
podlimitní Zadáno 01.03.2017 22.03.2017 13:00
Letmé výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
podlimitní Zadáno 01.03.2017 22.03.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016