Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PaR 2022 Pohádkový les Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2023 13.10.2023 14:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně
nadlimitní Zadáno 06.10.2023 27.03.2024 12:00
2/Loubí u Děčína – odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467/1
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2023 18.10.2023 10:00
Oprava místnosti časoměřičů - zimní stadion
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.10.2023 05.10.2023 00:00
Oprava kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.10.2023 04.10.2023 15:00
MŠ Děčín X, Saská 259/40 - změna užívání objektu - zpracování PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2023 02.10.2023 09:00
3/Silniční motorové vozidlo typu osobní, M1, MPV
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 09.10.2023 10:00
Vypracování plánu BOZP a výkon BOZP - Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2023 19.09.2023 11:00
Projektová dokumentace, MŠ Tylova 814/1 – stavební řešení vlhkostní problematiky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2023 11.09.2023 13:00
Správa, údržba a opravy světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín pro roky 2023 až 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 25.09.2023 13:00
Objekt Přímá 397 a 398 Děčín - Boletice nad Labem, výměna instalací
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 20.09.2023 10:00
Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 25.09.2023 10:00
Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – stavební úpravy, zateplení objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 25.09.2023 14:00
2/Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření - pravobřežní pilíř
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 25.09.2023 10:00
Nákup elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 05.09.2023 07.09.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016