Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZOO Děčín seník a rosomák, kamzík, sovy
podlimitní Zadáno 27.06.2018 07.08.2018 10:00
JŘBU využití opce údržba zeleně II
nadlimitní Zadáno 18.06.2018 26.06.2018 10:00
Osvětlení Tyršova mostu, zámku v Děčíně a zámečku na Pastýřské stěně – zpracování návrhu a projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 17.09.2018 10:00
2/Stavební úpravy DOZP Boletice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 13:00
Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č. 1614, k.ú. H.Oldřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 25.06.2018 13:00
Prodej osobního vozu - Škoda Octavia
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.06.2018 21.06.2018 12:00
Prodej hasičského motorového vozidla elektronickou aukcí
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.05.2018 20.06.2018 12:00
3/Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2018 18.06.2018 13:00
2/Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 04.06.2018 13:00
Oprava opěrné zdi a MK ul. Raisova, Děčín IV-Podmokly
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 14.05.2018 13:00
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – zateplení ZŠ
podlimitní Zadáno 24.04.2018 28.05.2018 10:00
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH - Lávka Děčín Podmokly
podlimitní Zadáno 23.04.2018 18.07.2018 12:00
Koordinátor terénní práce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2018 09.04.2018 12:00
Zajištění TDI – investiční akce Děčín-Horní Oldřichov - I. etapa, II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 16.04.2018 13:00
PD - Rekonstrukce pavilonu stravování ZŠ Děčín XXXI, Míru 152"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 06.04.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016