Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
3/Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2018 18.06.2018 13:00
Oprava opěrné zdi a MK ul. Raisova, Děčín IV-Podmokly
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 14.05.2018 13:00
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – zateplení ZŠ
podlimitní Zadáno 24.04.2018 28.05.2018 10:00
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH - Lávka Děčín Podmokly
podlimitní Zadáno 23.04.2018 18.07.2018 12:00
Koordinátor terénní práce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2018 09.04.2018 12:00
Zajištění TDI – investiční akce Děčín-Horní Oldřichov - I. etapa, II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 16.04.2018 13:00
PD rekonstrukce mostu DC-013L v ul. Bezručova, Děčín IV
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 19.03.2018 13:00
Zpracování PD - Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2018 19.02.2018 13:00
Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
nadlimitní Zadáno 23.01.2018 26.02.2018 10:00
Dodávka kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018 12.02.2018 13:00
odborný poradce v projektu "Prostupné zaměstnávání v SMS"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2018 17.01.2018 00:00
Autobusové zastávky Děčín Lesná a Folknářská
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 18.12.2017 13:00
Rekonstrukce komunikace v ul. Zelená - Pod Chlumem, Děčín III-Staré Město
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 13.12.2017 10:00
Projektová dokumentace bezbariérových úprav ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 04.12.2017 13:00
Prodej osobního vozidla - mimo režim ZZVZ
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 29.11.2017 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016